Juridische kennisgeving

EIGENAARSCHAP VAN DE SITE
Deze site is eigendom van Moustache Bikes SAS Cycle Me, met geregistreerd kantoor op Zone INOVA, 5 Allée 2 – 5, Rue du Ruisseau – 88150 Thaon-les-Vosges, Frankrijk en een aandelenkapitaal van € 300,000 – Tel: +33 (0)3 29 37 58 65 / contact@moustachebikes.com – SIRET nr. 53372711100023

 

 

GEBRUIKERSRECHTEN EN -VERPLICHTINGEN
De gebruiker van deze site erkent dat hij/zij de mogelijkheden en middelen bezit die nodig zijn om deze site te bekijken en te gebruiken, en hij bevestigt dat de gebruikte computer vrij is van virussen en in perfect bruikbare staat is.

 

 

GEBRUIK VAN GEGEVENS VAN DE SITE

Gebruikers van deze site moeten voldoen aan de bepalingen van de Franse wet betreffende gegevensverwerking, bestanden en vrijheden. Een inbreuk hierop is onderhevig aan strafrechtelijke boetes. In het bijzonder betreffende persoonsgegevens die ze bekijken, moeten ze zich onthouden van het verzamelen of misbruiken van zulke gegevens en in het algemeen, elke handeling die de privacy of reputatie van personen kan aantasten.
De algemene opbouw en ook de software, tekst, geanimeerde en stilstaande beelden, de deskundigheid en alle andere elementen die de site vormen, zijn het exclusieve eigendom van Moustache Bikes.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier ook, zonder de expliciete toestemming van Moustache Bikes, is verboden en zal worden beschouwd als vervalsing, wat strafbaar is onder artikelen L.335-2 en volgende van de Franse Intellectuele Eigendomscode. Hetzelfde geldt voor gegevensbestanden die zijn aangemaakt door Moustache Bikes en op de website beschikbaar zijn, die worden beschermd door de bepalingen van de Franse wet van 1 juli 1998 tot omzetting van de Europese richtlijn van 11 maart 1996 met betrekking tot de wettelijke bescherming van gegevensbestanden in de Franse Intellectuele Eigendomscode.

Het merk Moustache Bikes en de logo’s op deze site zijn geregistreerde handelsmerken of het eigendom van zakenpartners.

Een volledige of gedeeltelijke weergave van deze handelsmerken of logo’s door het gebruiken van delen van de site, zonder uitdrukkelijke toelating van Moustache Bikes, is daarom verboden overeenkomstig artikel L.713-2 van de Franse Intellectuele Eigendomscode.

 

 

CNIL-VERKLARINGEN
Overeenkomstig de Franse wetten voor ‘Gegevensverwerking en Vrijheden’ van 6 januari 1978, is deze site kenbaar gemaakt aan de CNIL (Franse commissie voor gegevensbescherming), bevestiging van de verklaring nr.°210 4729. U hebt het recht om gegevens over u te bekijken, wijzigen en verwijderen, overeenkomstig de Franse wet ‘Gegevensverwerking en Vrijheden’ van 6 januari 1978. U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar contact@moustachebikes.com met als onderwerp: CNIL – aanpassing van persoonsgegevens
Verantwoordelijke uitgever: Olivier CANTET

Fermer

Select your location